Spotkanie z ratownikami medyczni z Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli

Aby temat ten zrealizować możliwie najlepiej, do naszej szkoły zaproszeni zostali ratownicy medyczni z Medycznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w Stalowej Woli. Na spotkanie przyjechała bardzo liczna grupa uczniów Szkoły Medycznej wraz z opiekunami, którzy bardzo sprawnie przygotowali i przeprowadzili dwuetapowe warsztaty składające się z  prezentacji połączonej z komentarzem oraz ćwiczeń praktycznych.

 

Pierwszy etap odbył się w sali lekcyjnej, gdzie młodzi adepci szkoły medycznej w interesujący i profesjonalny sposób omówili zagadnienia pierwszej pomocy przedmedycznej, RKO, ułożenia poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. Angażowali również uczniów, którzy mieli  za zadanie zadzwonić na numer alarmowy i wezwać karetkę. Uczniowie wykazali się  odwagą i odpowiedzialnością w wykonywaniu poleceń. Oprócz wykładu i prezentacji, ratownicy prezentowali jak postępować w różnych przypadkach zagrożenia życia przy pomocy fantoma oraz na swoich  koleżankach i kolegach. Nie obyło się bez zabawnych sytuacji, które dodatkowo uatrakcyjniły i tak już interesujące zajęcia.

Drugi etap spotkania odbył się na sali gimnastycznej, gdzie ratownicy przygotowali kilka stanowisk, przy których uczniowie

ćwiczyli wcześniej omawiane sytuacje. Każdy uczeń miał możliwość wykonać sztuczne oddychanie i masaż serca na przygotowanym fantomie z zachowaniem właściwych zasad postępowania. Wielu przekonało się, że jest to bardzo trudne zadanie, wymagające sporego wysiłku fizycznego. Młodzież z dużym entuzjazmem podeszła do ćwiczeń praktycznych. Wszyscy uczestnicy za poprawnie wykonane czynności ratownicze otrzymywali „odznaki”. Spotkanie zakończyło się wykonaniem wspólnego zdjęcia zbiorowego i zaproszeniem ratowników na kolejne spotkanie, tym razem z młodszymi uczniami naszej szkoły.

 

Uczniowie bawiąc się nabywali bardzo ważnych umiejętności, które mogą w przyszłości okazać się bardzo cenne. Z rozmów prowadzonych z uczniami po zakończeniu tej nietypowej lekcji wynika, że byli zadowoleni z możliwości uczestniczenia w takich zajęciach, a wielu stwierdziło, że to cenne i potrzebne doświadczenie.