Z chwilą zakończenia działań wojennych na wysiedlone tereny naszej gminy i miejscowości zaczęła powracać ludność do swych miejsc zamieszkania. W pierwszym okresie budowano domy i budynki gospodarcze. Pierwszy budynek szkolny na terenie Bojanowa został wzniesiony przy udziale społeczeństwa w roku 1948 dzięki czemu w roku szkolnym 1949/50 powołano siedmioklasową Szkołę Podstawową. W latach sześćdziesiątych obok starej szkoły wzniesiono drugi budynek w którym mieściła się sala gimnastyczna i dwa pomieszczenia klasowe. Widoczny na zdjęciu budynek drewniany został rozebrany, a w murowanym mieści się kaplica.


Widok starej szkoły

 

W 1984 roku siłami społeczeństwa przystąpiono do gromadzenia materiałów i załatwiania formalności związanych z budową nowej szkoły. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 26 maja 1991 roku. W roku szkolnym 1995/96 w Święto Edukacji Narodowej przeprowadziliśmy się do nowocześnie wykończonego i wyposażonego budynku szkolnego. W 1999 roku w Bojanowie powołano Publiczne Gimnazjum Nr 1. Razem z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 zajmujemy opisany wyżej i widoczny na zdjęciu piękny budynek.

 


Widok obecnej szkoły

 

W dobudowanym skrzydle jest pełnowymiarowa sala gimnastyczna, klasopracownie i szatnie dla uczniów korzystających z sali. Obok szkoły znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

Od 03.12.2009 roku nasze gimnazjum nosi imię ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość nadania imienia naszej szkole odbyła się z udziałem władz gminy, przedstawicieli władz państwa, społeczności gminy. Mszę świętą koncelebrował biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

 

Nadanie Gimnazjum imienia ks. Jerzego Popiełuszki

Uchwałą Rady Gminy nr XIV/105/12 z dnia 27 lipca 2012 roku powołany został Zespół Szkół w Bojanowie, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa w Bojanowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie. Od  1 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy  nr XVII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół w Bojanowie wchodzi również Publiczne Przedszkole z siedzibą przy ul. Kolbuszowskiej 11  w Bojanowie.

 

Dnia 7 czerwca 2013 roku przy Zespole Szkół w Bojanowie został otwarty kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Dzięki  nowoczesnym obiektom zajęcia wychowania fizycznego stały się bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Ponadto dzięki  możliwości korzystania z boisk, uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia sportowe, co z pewnością przekłada się na wyniki w zawodach na różnych szczeblach.

 

Widok kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"