Samorząd Uczniowski w Gimnazjum na rok 2013/2014

Dnia 13 września 2013 r. w PG nr 1 odbyły się wybory do SU. W wyborach wzięło udział 105 uczniów gimnazjum, którzy wybierali swoich reprezentantów na następujące stanowiska w SU:

Przewodniczący

Zastępca przewodniczącego

Sekcja dekoracyjna

Sekcja rozrywkowa

Sekcja informacyjno - komunikacyjna

Skład SU wybierano spośród 17 kandydatów. Po podliczeniu głosów wyniki prezentują się następująco:

Przewodniczący – Kinga Woś

Zastępca przewodniczącego – Patryk Woś

Sekcja dekoracyjna – Agata Ziętek, Dominika Cichoń, Justyna Bogdanienko, Patrycja Żołdak,

Sekcja rozrywkowa– Szymon Dul, Dominika Mycek, Stanisława Szczęch

Sekcja informacyjno – komunikacyjna – Karolina Jarosz, Magdalena Dąbal, Marta Woś

***