II Powiatowy Konkurs na Najpiękniejszą Pisankę

  • Published in Rok 2013 / 2014

W  dniu  11  kwietnia  2014  r.  odbył się  „II  Powiatowy  Konkurs  na Najpiękniejszą  pisankę”.   Była  to  II  edycja  konkursu  zorganizowanego  dla wszystkich chętnych uczniów ze szkół gimnazjalnych powiatu stalowowolskiego i niżańskiego. Do wzięcia udziału zaproszono 30 szkół gimnazjalnych.

Do konkursu przystąpiło 157 gimnazjalistów  z 13  szkół gimnazjalnych, nadsyłając wyjątkowo piękne  pisanki,  wyróżniające  się  pomysłowością, jakością i techniką  wykonania. Ocenie  poddano  wszystkie  nadesłane  prace.  Poziom  prac  był  niezwykle wyrównany  i  wybór  spośród  nich  tych najlepszych okazał  się  bardzo  trudny. W rozstrzygniętym konkursie wyróżnienia zdobyły Wiktoria Baran oraz Sylwia Nowak.