Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 12 września 2014 r.  w gimnazjum odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

Nad prawidłowością przebiegu wyborów czuwała komisja w składzie:

Przewodnicząca komisji wyborczej – Aleksandra Klecha kl. III A

Członkowie komisji: 

Patryk Woś kl. II B

Rozalia Żak kl. III B

Krzysztof Sudoł kl. II A

Ewa Dziadura kl. III B

 

W Wyborach brali udział uczniowie wszystkich klas gimnazjum. Do wyborów przystąpiło 105 uczniów. Każdy mógł zagłosować na maksymalnie dwóch kandydatów.

Wyniki kształtują się następująco:

Patryk Woś kl. III A – 37 głosów

Dorota Burek kl. III B – 23 głosy

Dominika Mycek kl. III B – 21 głosów

Dawid Olejarz kl. III A – 21 głosów

Karolina Majchrzak kl. II B – 17 głosów

Dariusz Cichoń kl. II B – 15 głosów

Magdalena Kata kl. III B – 13 głosów

Marta Woś kl. III A – 13 głosów

Cezary Puzio kl. II A – 10 głosów

Bartłomiej Bąk kl. III A – 7 głosów

Kamil Cichoń kl. III A – 7 głosów

Agata Kurzawa kl. III A – 7 głosów

Katarzyna Woś kl. II B – 7 głosów

 

 

Komisja wyborcza:                                                                         Opiekun SU:

Aleksandra Klecha                                                                        Renata Piróg

Patryk Woś 

Rozalia Żak 

Krzysztof Sudoł 

Ewa Dziadura