Prawybory w gimnazjum

        W dniu 13 listopada w naszej szkole odbyły się prawybory na wójta gminy i do rady gminy. Celem naszego działania było wprowadzenie naszych uczniów w świat demokratycznych wyborów.
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w tych wyborach, zaznaczali wcześniej wybrane osoby, (wszystkiego o kandydatach można było się dowiedzieć z przygotowanej gazetki).
Jeżeli frekwencja również wśród dorosłych wyborców będzie na takim poziomie jak w naszej szkole to będzie to najwyższa frekwencja w Polsce.
Wśród dwóch kandydatów na wójta gminy glosami uczniów i nauczycieli wygrał Sławomir Serafin. Gratulujemy.
Komisja wyborcza w składzie:
Rozalia Żak, Ewa Dziadura, Paulina Olszowy, Barbara Bogdanienko.