Gminny Konkurs piosenki przedszkolnej pt. ,,Zimowa piosenka’’

        28 lutego 2017r. przedszkolu w Bojanowie odbyła się, piąta już z kolei, edycja Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej- tegoroczne hasło przewodnie brzmiało Zimowa Piosenka. 
Oprócz realizacji podstawowych celów, tj. szerzenia edukacji muzycznej, wspomagania i promowania dziecięcych talentów wokalnych oraz integrację, działających na terenie gminy, oddziałów przedszkolnych, uwagę skierowano również na rozwój słowno-emocjonalny dziecka, jego odczucia
 i spostrzeżenia, zawarte w utworze wykonywanym na scenie.
        Całość prezentacji, obejmującej pamięciowe opanowanie tekstu, dykcję i nadanie odpowiedniego wyrazu artystycznego wykonywanej piosence, oceniane było przez jury, w składzie- p. Małgorzata Burek, p. Natalia Koc i p. Marzena Marut. Wyłonieni  zwycięzcy otrzymali za zajecie I i II miejsc nagrody książkowe, słodycze oraz pamiątkowe dyplomy.