CERTYFIKAT ,,PRZEDSZKOLA TALENTÓW’’

         Przedszkole w Bojanowie w okresie od dnia 29 września 2016 r. do 30 marca 2017 r., uczestniczyło w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. Uzyskało w nim tytuł „Przedszkola talentów”.
Konkurs ten miał na celu rozwijanie potencjału dzieci, poszerzanie kręgów zainteresowań oraz propagowanie ich talentów artystycznych. Warunkiem przystąpienia było wcześniejsze podjęcie różnorakich zadań, podlegających ocenie jury( w skali 1-10). Do otrzymania tytułu i załączonego poniżej dyplomu, konieczne było uzyskanie co najmniej 80 punktów za 10 zadań. Certyfikat ten zaświadcza więc wykonanie dziesięciu zadań konkursowych na dosyć wysokim poziomie. Realizowane były one w formie zabaw dydaktycznych, ruchowych, rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci, a także ich kompetencje społeczne- m.in.: „Dzień talentów”, „Przedszkolny konkurs recytatorski”, „Poznaj kształty i figury geometryczne”, „Kto pierwszy na mecie”, „Poznaj swoje otoczenie”. Udział w konkursie dostarczył uczestnikom wiele radości, zaś uzyskanie tak wysokiego wyniku-motywacji do dalszego rozwijania swoich uzdolnień. Gratulujemy!