"Błogosławiony ks. Antonii Rewera - świadek wiary"

19 grudnia 2013 r. odbył się finał XI Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej pod hasłem "Błogosławiony ks. Antonii Rewera - świadek wiary". W tym etapie wzięło udział czworo uczniów klasy V naszej szkoły podstawowej: Tomasz Bartman, Wiktoria Kołodziej, Justyna Sudoł i Krystian Szczęch oraz czworo uczniów gimnazjum: Dariusz Cichoń z kl. Ib, Wojciech Pawłowski, Patrycja Ryś i Patryk Woś z kl. IIa. Wszyscy uczestnicy finału olimpiady otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe z rąk ks. biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który serdecznie gratulował i błogosławił zebranych, życząc aby przykład bł. ks. Antoniego Rewery zaowocował dobrem w naszym życiu.