Wyjazdowa Politechnika Dziecięca

          24 lutego 2017r. uczniowie klasy piątej i szóstej naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie i zajęciach warsztatowych prowadzonych w ramach projektu Politechniki Dziecięcej Wyjazdowej. Spotkanie to odbyło się w Zespole Szkół w Stanach.
Politechnika Dziecięca Wyjazdowa obejmuje dwuetapowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych. Pierwszy z etapów to wykłady, w których wykorzystywane są interaktywne pomoce naukowe, a dzięki przeprowadzanym doświadczeniom każdy uczestnik zajęć może lepiej zrozumieć i zapamiętać ich treść. Etap drugi składa się z laboratoriów, podczas których wszyscy uczniowie mają możliwość samodzielnego eksperymentowania. Tym razem tematyka spotkania dotyczyła lotnictwa. Uczniowie w czasie wykładu obejrzeli prezentację pt. „Dlaczego samolot lata?” i z dużym zainteresowaniem obserwowali prezentowane eksperymenty. W czasie wykładu wszyscy uczestnicy otrzymali upominki. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie w kilkuosobowych grupach sklejali modele samolotów. Podsumowaniem ich pracy był konkurs w rzucie samolotem. Grupa, której samolot pokonał największą odległość została nagrodzona. Zajęcia te podobały się wszystkim uczniom, zaciekawiły ich i jednocześnie zaangażowały do działania.