KONKURS „SUPER KLASA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ” i „SUPER KLASA”

Konkurs był przeznaczony dla dwóch grup wiekowych uczniów naszej szkoły; dla klas I-III SP oraz klas IV-VIII SP i III Gimnazjum.
W konkursie uczestniczyły wszystkie klasy szkoły podstawowej i gimnazjum. Konkurs trwał przez cały rok szkolny 2018/2019. Zwycięzcą konkursu została klasa, która w rywalizacji międzyklasowej uzyskała największą ilość punktów, w ciągu jednego roku. O wyniku końcowym decydowała suma punktów uzyskanych przez klasę jako całość oraz indywidualnie przez uczniów. Zwycięska klasa III w kategorii kl. I- III SP otrzymała miano: SUPER KLASY EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ, a klasa VI w kategorii IV-VIII SP oraz III GIM. miano: SUPER KLASY. Jest to tytuł przechodni, w kolejnym roku mogą walczyć o niego inne klasy. Gratulujemy!

CELE KONKURSU:
• Wprowadzenie w szkole zdrowej rywalizacji oraz dyscypliny, która ma zachęcić uczniów do starania się głównie o: osiąganie lepszych wyników w nauce, wywiązywanie się z obowiązku szkolnego tj. uczęszczania na zajęcia, promowanie pozytywnych postaw uczniów (m.in. udział w akcjach charytatywnych);
• Kształtowanie poczucia wspólnoty szkolnej;
• Tworzenie atmosfery wspólnej pracy i zabawy;
• Rozwijanie, talentów i zainteresowań uczniów;
• Zaangażowanie w życie klasy, szkoły;
• Podnoszenie jakości pracy szkoły.

Pedagog szkolny
Anna Kowal-Słoboda