Wywiadówka 17 października 2018 r.

W dniu 17 października 2018 r. (środa) o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie odbędzie się spotkanie z rodzicami.
Porządek zebrania:
1. Sprawy wewnątrzszkolne (dydaktyczno-wychowawcze).
2. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
3. Procedury organizacji egzaminu gimnazjalnego i ósmoklasisty.
4. Inauguracja projektu Szkoła na 5+ (doposażenie szkoły w sprzęt, wycieczki i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów).

 

Serdecznie zapraszam.
Zbigniew Glica
Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanowie