mLegitymacja szkolna

Przygotowana przez Ministerstwo Cyfryzacji mLegitymacja to część aplikacji mObywatel. To bezpieczne i bezpłatne narzędzie, które ułatwi życie uczniom i rodzicom.

Podstawa do zniżek

mLegitymacja szkolna, identycznie jak papierowa wersja dokumentu, poświadcza uprawnienia uczniów do przejazdów kolejowych, czy autobusowych. Jest także podstawą do otrzymania innych, przysługujących uczniom, zniżek. Uczniowie mogą z niej korzystać w takich samych sytuacjach, w których obecnie korzystają z "tradycyjnych" dokumentów. Nie tylko w trakcie kontroli biletów, al;e także np. przy zakładaniu karty w bibliotece czy zakupie biletów do kina.
mLegitymacja szkolna to bezpieczne, trudne do podrobienia narzędzie, umożliwiające weryfikację informacji, jakie obecnie znajdują się w papierowej legitymacji. Można ją zweryfikować wizualnie - posiada takie zabezpieczenia jak hologram i animowana flaga. Dodatkowo, w przypadku wątpliwości, można wykorzystać ogólnodostępną aplikację mWeryfikator, która sprawdzi nie tylko autentyczność dokumentu, ale fakt czy dokument nie został zastrzeżony w szkole (w przypadku np. zagubienia telefonu).

Co jest w środku?

W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach:

  • imię i nazwisko ucznia,
  • numer legitymacji,
  • datę wydania,
  • termin ważności,
  • status użytkownika (uczeń),
  • datę urodzenia,
  • PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • nazwę i adres szkoły.


Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android w wersji co najmniej 6.0.
mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak     i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności „tradycyjnej” legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

 

Aby otrzymać mLegitymację należy: 

1. Złożyć wniosek do dyrektora szkoły o wydanie mLegitymacji oraz nadania uprawnień do Systemu. 

2. Wysłać na adres sekretariatu zdjęcie legitymacyjne ucznia w formacie JPG lub JPEG w rozmiarze do 5 MB.

3. Pobrać aplikację mObywatel, potwierdzić regulamin. Link do regulaminu poniżej.

https://www.mobywatel.gov.pl/mobywatel.android.mlegitymacjaszkolna.regulamin.2.1.0.pdf

Po otrzymaniu ze szkoły kodu aktywacyjnego należy uruchomić System na urządzeniu.