Zarządzenia nr 2/V/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie z dn. 07.05.2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolny 2019/2020 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. J. Popiełuszki w Bojanowie czytaj dalej...