Komunikat Dyrektora

Drodzy Rodzice,
Z uwagi na wątpliwości prawne dotyczące formy zbiorowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) prowadzone przez placówki oświatowe, informuję, że nasza szkoła/przedszkole od tego roku szkolnego 2020/21 (od 1 września br.) nie będzie pośredniczyć w ubezpieczeniu dzieci.
Poniżej załączam komunikat MEN, z którego wynika, że rodzic może ubezpieczyć swoje dziecko indywidualnie w formie umowy z ubezpieczycielem.

Komunikat MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej


Link i nr telefonu do kontaktu z dotychczasowym ubezpieczycielem: Daniel Żak - kierownik okręgu tel. 794018046;
Ubezpieczenie -  PRZEDSZKOLE W BOJANOWIE
Ubezpieczenie -  SZKOŁA W BOJANOWIE

 

Z poważaniem
Zbigniew Glica
Dyrektor Zespołu Szkół w Bojanowie