Harmonogram hybrydowych zajęć klas IV-VIII SP nr 1 w Bojanowie.

Sytuacja epidemiczna na tyle się poprawia, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa stopniowo wracamy do normalnej pracy szkół.

 

1. Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają do nauki stacjonarnej w szkole.

Uwaga!
Działalność pozostałych klas IV-VIII do 16 maja br. pozostaje bez zmian (kształcenie na odległość).

2. Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc. stacjonarnie/50 proc. zdalnie).

 

Harmonogram hybrydowych zajęć klas IV-VIII SP nr 1 w Bojanowie.

1) Zajęcia stacjonarne (w szkole):

a) kl. VIA; kl. VIB; kl. VIII – 17.05.br (pon.), 19.05.br. (śr.), 21.05.br. (pt.), 24.05.br. (pon.),
b) kl. IV; kl. V; kl. VII – 18.05.br. (wt.), 20.05.br. (czw.), 28.05.br. (pt.);

2) Zajęcia zdalne (w domu):

a) kl. VIA; kl. VIB; kl. VIII – 18.05.br. (wt.), 20.05.br. (czw.), 28.05.br.(pt.);
b) kl. IV; kl. V; kl. VII – 17.05.br. (pon.), 19.05.br. (śr.), 21.05.br. (pt.), 24.05.br. (pon.),

 

Dni 25, 26, 27.05.2021 r. (czas egzaminu ósmoklasisty) dla klas I – VII są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (Zarządzenia nr 7/IX/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Bojanowie z dn. 20.09.2020 r.)

3. Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.

 

Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 maja 2021 r.

 

Pozdrawiam
Zbigniew Glica
Dyrektor ZS w Bojanowie