Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

Dnia 9 maja 2014 roku w ramach programu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” naszą szkołę odwiedzili strażacy z PSP w Stalowej Woli i OSP w Bojanowie. Ich wizyta rozpoczęła się od przeprowadzenia próbnej ewakuacji ZS w Bojanowie.

Po usłyszeniu umownego sygnału dźwiękowego (trzy dzwonki w odstępach 5 sekundowych) uczniowie pod opieką nauczycieli zaczęli opuszczać sale lekcyjne i kierować się – zgodnie z instrukcją- najkrótszą drogą ewakuacyjną do wyjścia, a następnie do wyznaczonego miejsca zbiórki.

 Akcja przeprowadzona została sprawnie i zgodnie z instrukcją. Uczniowie wykazali się dojrzałością i  poważnie podeszli do ćwiczeń.

Po zakończeniu ewakuacji, uczniowie gimnazjum oraz klas IV – VI szkoły podstawowej mieli możliwość obejrzeć wozy strażackie, sprawdzić jak są wyposażone, zapytać strażaków o szczegóły ich pracy.

Nie trzeba było specjalnie zachęcać młodych ludzi, aby skorzystali z możliwości włączenia syreny strażackiej, zwiedzenia wnętrza samochodów, obejrzenia narzędzi czy ubrań ochronnych. Wielu uczniów, ale i uczennic wdrapywało się na samochody strażackie, aby się przekonać, że każdy centymetr wozu strażackiego jest pożytecznie wykorzystany – w tym przypadku nawet dach.

Młodzież chętnie przymierzała hełmy strażackie, a niektórzy uczniowie żywo dyskutowali z ze strażakami, być może w przyszłości sami zechcą wykonywać ten trudny zawód.

Pracownicy straży pożarnej opowiadając o poszczególnych elementach wyposażenia jednostek strażackich przypominali o zasadach bezpieczeństwa i przestrzegali przed  różnymi zagrożeniami, z którymi oni często spotykają się wypełniając swoje obowiązki.

Ta praktyczna lekcja niewątpliwie zostanie w pamięci uczniów, a być może niektórzy z nich wykorzystają praktyczne wskazówki i porady strażaków w przyszłości.

 

 

 

  

 

autor: Renata Piróg, Ewelina Kotwica