Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp.

        16 maja 2014 roku  Zespół Szkół w Bojanowie odwiedzili funkcjonariusze Powiatowej Komendy Policji w Stalowej Woli panowie:  st. asp. Andrzej Walczyna, st. asp. Grzegorz Elżakowski, asp. Robert Kotwica oraz gość specjalny - Cywil – pies policyjny. Policjanci zostali zaproszeni w ramach realizacji projektu „BEZPIECZNA SZKOŁA – BEZPIECZNY UCZEŃ”, aby poruszyć kwestie związane z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością karną nieletnich, zagrożeniami, na które narażona jest młodzież w wieku szkolnym i gimnazjalnym. Dodatkową atrakcją, mającą na celu uatrakcyjnić  wizytę stróżów prawa, był pies policyjny – Cywil. 

        Spotkanie rozpoczęło się od pokazu tresury psa policyjnego. Cywil i jego opiekun asp. Robert Kotwica podbili serca wszystkich uczestników. Najpierw asp. Kotwica opowiedział o całym procesie przygotowywania psa do służby w policji, o współpracy psa z jego opiekunem, o różnych sytuacjach, które mają miejsce w czasie takich przygotowań, a później w trakcie pełnienia służby. Wszyscy z dużym zainteresowaniem słuchali pana Roberta. Następnie przyszedł czas na prezentację umiejętności czworonoga. Cywil prezentował swoje umiejętności w profesjonalny sposób. Wykonywał polecenia opiekuna, wykazał się karnością i dyscypliną. Jednak mimo, że jest „poważnym” policyjnym psem, nie zapomniał co to zabawa,  przypomniał sobie szczenięce lata i przez chwilę harcował ku uciesze wszystkich zebranych. Mimo radosnej atmosfery wszystko odbywało się  pod czujnym okiem opiekuna, który kontrolował swojego podopiecznego. 

 

        Kolejnym punktem programu, było omówienie bardzo istotnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem, odpowiedzialnością karną nieletnich, . St. asp. Andrzej Walczyna, posiłkując się prezentacją multimedialną, zwrócił uwagę na liczne sytuacje zagrażające bezpieczeństwu młodych ludzi zarówno  na terenie szkoły (np. szykany, zastraszanie), jak i poza nią. Podając przykłady z życia obrazował skutki zachowań niebezpiecznych i radził, jak ich unikać oraz – jeśli to konieczne - jak sobie w takich sytuacjach radzić. Do swojego wykładu włączał  również uczniów, którym zadawał pytania lub prosił o zaprezentowanie np. zachowań bezpiecznych. Pan Andrzej Walczyna poruszył temat  organizacji i uczestnictwa w imprezach  masowych. Zwracał uwagę na cel takich przedsięwzięć i na to jak nie powinno się wtedy zachowywać. Omówił także sposoby zachowań w razie ataku np. psa. Następnie poruszył temat odpowiedzialności karnej osób nieletnich – np. uczniów gimnazjum. Na potwierdzenie swoich słów, przytoczył kilka przykładów, z którymi sam zetknął się  w pracy w policji. 

        W dalszej części spotkania głos zabrał st. asp. Grzegorz Elżakowski, który omówił kwestię narkotyków, dopalaczy i innych substancji odurzających, które pojawiają się w środowiskach młodzieżowych. Opowiedział jak od strony prawnej  traktuje się osoby, które zajmują się rozprowadzaniem  narkotyków wśród osób nieletnich oraz jakie są kary za posiadanie takich substancji. Pan Grzegorz omówił też etapy uzależniania się od alkoholu i narkotyków. Uwieńczeniem pogadanki była prezentacja zdjęć pochodzących  z archiwów policji, które ukazywały skutki uzależnień czy miejsca produkcji substancji zabronionych. Można było zauważyć, że wywarły one duże wrażenie na oglądających. 

 

 

        Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, a przykłady przytaczane przez pracowników policji sprawiły, że uczniowie nie czuli się jak na typowym wykładzie, ale  z żywym zainteresowaniem uczestniczyli w prelekcji.  Młodzież miała możliwość zdobyć praktyczną wiedzę, a także przekonać się  z jakimi przypadkami  policjanci spotykają się pełniąc swoją służbie. Mamy nadzieję na kolejne, równie owocne spotkania w przyszłości. Być może i Cywil zechce jeszcze zawitać w nasze progi.