Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasam Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność.

        W ramach realizacji zadania przeprowadzono konwersatoria we wszystkich klasach gimnazjum. Zostały one przeprowadzone przez pedagoga szkolnego panią Ewelinę Kotwicę zgodnie z zaproponowanym scenariuszem zajęć. Dodatkowo temat ten był poruszany na godzinach wychowawczych. Uczniowie chętnie podejmowali temat i wyrażali swoje opinie na temat niepełnosprawności. Wynikiem zajęć i prowadzonych dyskusji było wypracowanie stanowiska, że uczniowie naszej szkoły akceptują niepełnosprawność i są otwarci na osoby niepełnosprawne.

        Kontynuacją dyskusji na temat niepełnosprawności była gazetka wykonana przez uczniów oraz propozycja ogłoszenia konkursu plastycznego pod hasłem „Mój przyjaciel jest inwalidą”. 

 

 


       Celem głównym konkursu było:
- zwrócenie uwagi uczniów na sytuacje osób niepełnosprawnych;
- uwrażliwienie uczniów na problemy osób niepełnosprawnych i tolerancji społecznej;
- kształtowanie postaw akceptujących niepełnosprawność.
Konkurs został skierowany do wszystkich uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej. Technika wykonywania prac była dowolna. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem i bardzo wielu uczniów wzięło w nim udział. W związku z dużą ilością prac konkursowych jury miało problem z wyłonieniem zwycięzców, tak dużo wyróżnień.
       Zwycięzcy i osoby wyróżnione otrzymały dyplomy i słodkie upominki, które zostały wręczone podczas apelu.

Wyniki konkursu
I miejsce – Monika Winogrodzka kl. I b
Weronika Wilk kl. II b
II miejsce - Dominika Cichoń kl. III b
Iwona Kowal kl. II b
III miejsce - Jarosław Puzio kl. II b
Małgorzata Warchoł kl. IV
Wyróżnienia – Weronika Czachor kl. I b
Katarzyna Bednarz kl. V
Sebastian Wołosz kl. III b
Iwona Wąsik kl. III a
Sylwia Nowak kl. II b
Dorota Burek kl. II b

Dyplomy i wyróżnione prace:

        Osoby odpowiedzialne za wykonanie zadania : Ewelina Kotwica, Renata Piróg, Alicja Ślusarczyk