Z chwilą zakończenia działań wojennych na tereny naszej gminy  zaczęła powracać  wysiedlona stąd w czasie wojny ludność. W początkowym okresie budowano domy i budynki gospodarcze. Pierwszy budynek szkolny na terenie Bojanowa został wzniesiony przy udziale społeczeństwa w roku 1948, dzięki czemu w roku szkolnym 1949/50 powołano siedmioklasową Szkołę Podstawową. W latach sześćdziesiątych obok starej szkoły wzniesiono drugi budynek, w którym mieściła się sala gimnastyczna i dwa pomieszczenia klasowe. Widoczny na zdjęciu budynek drewniany został rozebrany, a w murowanym mieści się obecnie kaplica. 


Widok starej szkoły

 

W 1984 roku wspólnymi siłami społeczności gminy przystąpiono do gromadzenia materiałów i załatwiania formalności związanych z budową nowej szkoły. Wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 26 maja 1991 roku. W roku szkolnym 1995/96 w dzień  Święta Edukacji Narodowej przeprowadziliśmy się do nowocześnie wykończonego i wyposażonego budynku szkolnego. W 1999 roku w Bojanowie powołano Publiczne Gimnazjum Nr 1. Razem z Publiczną Szkołą Podstawową Nr 1 zajmujemy opisany wyżej i widoczny na zdjęciu piękny budynek.

 


Widok obecnej szkoły

 

W dobudowanym skrzydle znajduje się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, klasopracownie i szatnie dla uczniów korzystających z sali. Obok szkoły znajdują się boiska do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.

 

3 grudnia 2009 roku nasze gimnazjum otrzymało imię ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość nadania imienia naszej szkole odbyła się z udziałem władz gminy, przedstawicieli władz państwa, społeczności gminy. Mszę świętą koncelebrował biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

 

Nadanie Gimnazjum imienia ks. Jerzego Popiełuszki

 

Uchwałą Rady Gminy nr XIV/105/12 z dnia 27 lipca 2012 roku powołany został Zespół Szkół w Bojanowie, w skład którego wchodziły: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bojanowie oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. Jerzego Popiełuszki w Bojanowie. Od  1 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy  nr XVII/145/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w skład Zespołu Szkół w Bojanowie wchodzi również Publiczne Przedszkole z siedzibą przy ul. Kolbuszowskiej 11  w Bojanowie.

 

7 czerwca 2013 roku przy Zespole Szkół w Bojanowie został otwarty kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”. Dzięki  nowoczesnym obiektom zajęcia wychowania fizycznego stały się bardziej atrakcyjne dla dzieci i młodzieży z naszej szkoły. Ponadto dzięki  możliwości korzystania z boisk, uczniowie mogą rozwijać swoje talenty i uzdolnienia sportowe, co z pewnością przekłada się na wyniki w zawodach na różnych szczeblach.

 

Widok kompleksu boisk sportowych "Orlik 2012"

 

W 2016 roku weszła w życie reforma systemu oświaty, której celem było między innymi wygaszenie gimnazjów.
Po 20 latach funkcjonowania, w roku szkolnym 2018/2019, mury szkoły opuścił ostatni rocznik gimnazjalistów. Przez te dwie dekady w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bojanowie uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w wielu wspaniałych, niezapomnianych wydarzeniach m.in.: europejski program Socrates Comenius,

Część artystyczna uczniów
 

 

 Delegacja naszej szkoły na ulicach Vendome - Francja

Spotkanie z Eko-delegatami w Capo D'Orlando we Włoszech

W stolicy Francji zwiedzaliśmy Wersal... 

 

 Projekty edukacyjne...

 

 

Nadanie imienia patrona i sztandaru...

Pomysłowe i niejednokrotnie zaskakujące „Otrzęsiny” klas pierwszych,

 

Biwaki, noce filmowe, akcje charytatywne prowadzone przez prężnie działający Szkolny Wolontariat...


 

Wzruszające pożegnania klas III gimnazjum...


 

Niezwykłe akademie i uroczystości, wspólne obchodzenie świąt i szkolnych wigilii. Wszystkie te wydarzenia przebiegały w przyjaznej atmosferze pełnej radości, entuzjazmu i naukowego zapału. Wiele z tych chwil zostało upamiętnionych i zamkniętych dla potomnych w „kapsule czasu” zakopanej na terenie szkoły.

 

Parafrazując słowa piosenki, można śmiało powiedzieć, że…to były piękne dni i pozostały po nich wspaniałe wspomnienia.
Dziś kontynuujemy naszą edukacyjną przygodę i piękne, przez lata wypracowane, tradycje jako ośmioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Bojanowie. Śmiało spoglądamy w przyszłość i wypatrujemy nowych wyzwań.