Cyfryzacja - akcja informacyjna

Cyfryzacja - akcja informacyjna

Nadawaniem naziemnych programów telewizyjnych w sposób cyfrowy objęto już niemal cały obszar Polski. Proces stopniowego wyłączania analogowego sygnału telewizyjnego rozpoczął się w listopadzie 2012 r. Pierwsze wyłączenie programów telewizyjnych nadawanych w sposób analogowy na terenie województwa podkarpackiego nastąpi 19 marca 2013 r. Szczegółowe informacje o naziemnej telewizji cyfrowej można uzyskać na stronach internetowych: