Spotkanie z policjantem na temat cyberprzemocy i zagrożeń w sieci.

       Dnia 05 czerwca w Zespole Szkół w Bojanowie odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli panem sierżantem sztabowym Pawłem Kuzajem.
Tematem pogadanki była cyberprzemoc oraz bezpieczeństwo w sieci. Policjant przypomniał uczniom podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Opowiedział
o zagrożeniach czyhających w sieci oraz o tym, jak się przed nimi bronić. Podkreślał, że cyberprzemoc jest przestępstwem, które należy zgłaszać organom ścigania.
       Mamy nadzieję, że dzięki spotkaniu z panem policjantem uczniowie będą refleksyjnie
i odpowiedzialnie korzystać z Internetu, co pozwoli uniknąć niebezpieczeństw i ustrzec się wielu błędów.