Uroczystości nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Bojanowie imienia ks. Jerzego Popiełuszki.


Uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Bojanowie imienia, prawa do posiadania sztandaru oraz jego przekazania miała miejsce dnia 2 grudnia 2010 r.

Rozpoczęła się mszą świętą w kaplicy w Bojanowie , którą sprawował ks. bp Krzysztof Nitkiewicz wraz księdzem proboszczem Zbigniewem Mistakiem i księżmi z sąsiadujących parafii.

  

W tej podniosłej uroczystości uczestniczyli: zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, rodzice i lokalna społeczność.
Podczas mszy św. Odbyła się ceremonia poświęcenia sztandaru przyniesionego przez delegację rady rodziców gimnazjum.

  

Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy w uroczystym pochodzie przeszli do szkoły, gdzie nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej 25-lecie męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki.

O odsłonięcie tablicy zostali poproszeni ks. Bp. Krzysztof Nitkiewicz, Marszałek Województwa reprezentowany przez Panią Lidię Błądek, przedstawiciel organu prowadzącego Wójt Gminy Bojanów - Pan Sławomir Serafin, przedstawiciel Rady Rodziców, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Agata Burek.

  

Następnie wszyscy zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie zostali poproszeni o przejście do sali gimnastycznej, gdzie przebiegała dalsza część uroczystości, która rozpoczęła się od wbicia gwoździ pamiątkowych w drzewiec sztandaru oraz w tablicę. Pamiątkowy gwóźdź rodziny Popiełuszko w imieniu nieobecnej Pani Marii Popiełuszko wbiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agata Burek.
Do wbicia pamiątkowych gwoździ zostali zaproszeni honorowi goście, przedstawiciele władz samorządowych, przedstawiciele społeczności lokalnej, przedstawiciele ofiarodawców i fundatorów sztandaru:

  

ks. bp Krzysztof Nitkiewicz                          Wójt Gminy Bojanów Sławomir Serafin

  

Przewodnicząca Rady Gminy Bojanów      Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1
Stanisława Marut                                  im. Ks. Jerzego Popiełuszko
                                                  Zbigniew Glica

    

Dyrektor Danuta Tofilska                        Przewodnicząca Rady Rodziców
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1                           Maria Gazda                       
w Bojanowie                                                                        
   

     Przewodnicząca                                        Apteka w Bojanowie
Międzyzakładowej Komisji Oświaty i Wychowania          Jan Furmankiewicz                    
NSZZ Solidarność w Tarnobrzegu                                                       
Jolanta Kobyłecka                                                     

   

 ks. proboszcz Zbigniew Mistak                          Asystent Biura Poselskiego
                                                                         posła Antoniego Błądka
                                                                          Lucjusz Nadbereżny

   

Asystent Biura Poselskiego                                                                    
posła Zbigniewa Chmielowca                                                                     

      

                                                                 Komendant Powiatowy
                                                                    Śmiech Grzegorz Policji

  

Powiatowy Komendant Straży Pożarnej          Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
Niedziałek Tadeusz                                            w Bojanowie                
                                                             Elżbieta Szczęch
  
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej      Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 
w Gwoźdźcu                                                     w Stanach       
   Małgorzata Kolańska                                             Bożena Sałęga            

   
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej        Dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 2 
w Maziarni                                            w Stanach    
Halina Nieradka                                    Małgorzata Trela 
  

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzeszowie                     Kancelaria Notarialna Nisku   
Mirosław Siek                                             Lidia Błądek

W dalszej części Przewodnicząca Rady Gminy pani Stanisława Marut odczytała i wręczyła dyrektorowi gimnazjum akt nadania imienia ks. Jerzego Popiełuszki Publicznemu Gimnazjum nr 1 w Bojanowie oraz prawa do posiadania sztandaru.

Przedstawiciele fundatorów i ofiarodawców przekazali sztandar panu wójtowi, który przekazał go na ręce dyrektora gimnazjum pana Zbigniewa Glicy.
Z rąk dyrektora sztandar odebrał poczet sztandarowy uczniów, a następnie uczniowie złożyli uroczyste przyrzeczenie:

   

 

W obliczu sztandaru szkolnego uroczyście ślubujemy sumiennie i uczciwie wypełniać obowiązki uczniowskie, pilnie zdobywać wiedzę i umiejętności, pracować nad kształtowaniem swego charakteru oraz dbać o dobre imię gimnazjum i nigdy nie przynieść mu ujmy.

Ślubujemy!

Za przykładem sługi bożego ks. Jerzego Popiełuszki ślubujemy zawsze być wiernymi naszej ojczyźnie oraz ideom wolności, sprawiedliwości i przebaczenia.

Ślubujemy!

Ślubujemy kochać swoją ojczyznę, a pamięć o tych, którzy oddali za nią życie przekazywać następnym pokoleniom.

Ślubujemy!

Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie muzyczno - słowne przygotowane przez nauczycieli i uczniów gimnazjum, podczas którego przybliżona została sylwetka księdza Jerzego Popiełuszki. Wystąpienie młodzieży zostało nagrodzone gorącymi brawami i entuzjazmem uczestników uroczystości.

  

 

***