Gminny konkurs piosenki przedszkolnej

Promowanie nowych talentów poprzez zachęcanie najmłodszych mieszkańców gminy do występów na scenie, jest jednym z wielu zagadnień tematycznych, wchodzących w skład programu, realizowanego przez Przedszkole w Bojanowie. W celu jak najlepszej  realizacji w/w przedsięwzięcia, podjęto się corocznej organizacji tzw. Gminnego Konkursu Piosenki Przedszkolnej. Od bieżącego roku patronat honorowy nad nim objęli: Wójt oraz Przewodniczący Rady Gminy Bojanów.
Myślą przewodnią tegorocznej III edycji było hasło Na zdrowie, kierujące uwagę uczestników konkursu na treści związane z zagadnieniami dotyczącymi promocji zdrowia, propagowanie postaw prozdrowotnych oraz zasad bezpieczeństwa na drodze.
W Konkursie Piosenki…. udział wzięło 27 dzieci, w wieku 4-6 lat, z różnych oddziałów przedszkolnych, działających na terenie gminy Bojanów. Zaprezentowane przez nie utwory wokalne (zarówno solo, jak i w 2-3-osobowym układzie grupowym), odwoływały się tematycznie do codziennych, rutynowych czynności powiązanych przede wszystkim z utrzymaniem higieny osobistej(„Myj Ręce”, „Czyste ręce”), zasadami zdrowego żywienia („Jarzynowy wóz”, „Cytryna”).

Małym artystom przyznano następujące nagrody:

w kategorii solo     

I miejsce:  Magdalena Serafin (Stany) za utwór        „Cytryna”
II miejsce  ex aequo:   Natalia Krupa ( Przyszów)     „Czyste ręce”
                                  Karolina Baran (Gwoździec)   „Fikający zuch”
III miejsce ex aequo:   Aleksandra Nowogrodzka (Bojanów)  „Muczą krowy, muczą”
                                  Klaudia Wyka ( Bojanów)        „Olimpiada w jarzynowie”

w układach grupowych  

   
   I miejsce:     Amelia Ciapińska, Oliwia Pisarczyk, Julia Wołoszynek (Przyszów)   „Ja lubię miód”
   II  miejsce:   Dominika Kobylarz, Kamila Pistor ( Bojanów)  „Spacer to przygoda zdrowia”
   III miejsce:   Oliwia Marut, Martyna Małysa, Marcin Gąsiorek ( Stany) „Piosenka sygnalizatora”

Wyróżnienie dostała najmłodsza uczestniczka konkursu, czteroletnia Emilia Klecha za piosenkę „Myj ręce”.