Podsumowanie ogólnopolskiej akcji - ,, Każdy znaczek wspiera misje’’

W Szkole Podstawowej w Wiercinach odbyło się zakończenie ogólnopolskiej akcji „Każdy znaczek wspiera misje”. Dzieci z całej Polski zbierały znaczki pocztowe, które trafiały do Księży Werbistów z Pieniężna. Następnie znaczki sprzedawano, a środki finansowe przeznaczano na misje do krajów afrykańskich. W akcji wzięło udział 159 szkół z całej Polski. Udało się zebrać 174 970 znaczków! To nowy rekord! Warto pomagać! ? 
Nasze przedszkole dołożyło również małą cegiełkę do tak dużego przedsięwzięcia. Zebraliśmy 185 znaczków. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie. Poprzez takie akcje już od najmłodszych lat uczymy pomagać innym.