Gminna olimpiada przedszkolaka

W środę 29 maja 2019 na „Orliku” przy Zespole Szkół w Bojanowie odbyła się, piąta już z kolei, „Olimpiada przedszkolaka”. Wydarzenie to miało na celu integrację wszystkich oddziałów przedszkolnych z terenu gminy, poprzez zaproszenie ich do wspólnego udziału w zawodach sportowych. Uroczystość rozpoczęto prezentacją wszystkich grup przedszkolnych, po czym nastąpiło wspólne wywieszenie olimpijskiej flagi i odśpiewanie hymnu olimpiady. Do konkurencji sportowych przystąpiły najpierw drużyny najmłodsze z przedszkoli w Bojanowie, Stanach i Przyszowie. Tuż po nich do zawodów stanęły grupy starsze. Rywalizacja była tak zaciekła, że jury nie potrafiło jednogłośnie wyłonić zwycięzcy- wszystkie przedszkola uzyskały jednakową liczbę punktów. Ogłoszono więc remis i wszystkim grupom przyznano te same nagrody. Patronat honorowy nad olimpiadą objął Wójt Gminy Bojanów, był on również fundatorem nagród. Niezwykle pomocna podczas organizacji uroczystości okazała się też Rada Rodziców Przedszkola w Bojanowie, która zajęła się m.in. przygotowaniem poczęstunku. Za wszelką pomoc i wsparcie serdecznie dziękujemy.