Uwaga! Konkurs

SZKOLNY KONKURS NA OZDOBĘ WIELKANOCNĄ

 

 

CELE KONKURSU

 • Kultywowanie tradycji ludowych.
 • Kształtowanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.
 • Zaangażowanie w działalność charytatywną.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów
 • I - III
 • IV-VI
 • VII-VIII oraz oddziały gimnazjalne.
 1. Każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę.
 2. Formy plastyczne, materiały i technika prac dowolna.
 3. Prace powinny być oznaczone metryczką, zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, klasa.
 4. Ozdoby należy dostarczyć do dnia 29 marca 2019r. do jednego z organizatorów.
 5. Oceny dokona komisja powołana przez organizatorów konkursu w każdej kategorii wiekowej.
 6. Kryteria oceny prac.
 • Zgodność z regulaminem konkursu
 • Pomysłowość i inwencja twórcza uczestników konkursu
 • Samodzielność i estetyka wykonania pracy.

 

 1. Organizatorzy przewidują dyplomy oraz nagrody dla autorów najciekawszych prac.
 2. Prace biorące udział w konkursie zostaną przeznaczone na kiermasz na cel charytatywny.
 3. Wyniki konkursu i nagrody zostaną wręczone podczas najbliższego apelu.
 4. Organizatorzy są odpowiedzialni za wpisanie punktów z zachowania dla każdego ucznia biorącego udział w konkursie.

 

Organizatorzy: Agnieszka Kowal i Agnieszka Bajek