KONKURS ,,Memory logopedyczne”

W grudniu zakończył się konkurs logopedyczno – plastyczny, adresowany do wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola. Celem konkursu było: rozbudzenie plastycznej i językowej twórczości u dzieci, prezentacja swoich umiejętności plastycznych, współpraca logopedy, rodzica i dziecka nad rozwojem mowy z wykorzystaniem technik plastycznych.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie zostały nagrodzone dyplomem oraz drobnymi nagrodami. Prace na konkurs dostarczyli: Anna Szewc, Jan Hałka, Miłosz Marut, Dominik Szewc, Natalia Szczęch i Sebastian Łaba.
Bardzo dziękujemy przedszkolakom i rodzicom za zaangażowanie i udział w konkursie. Gratulujemy talentu oraz wspaniałych efektów Waszej pracy!!!