Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.