LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH / NIEPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA W BOJANOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dn. 11.05.2020 r., w toku przeprowadzonej weryfikacji złożonych oświadczeń rodziców o woli przyjęcia kandydata do przedszkola, przyjęto / niepyrzjęto do Przedszkola w Bojanowie następujące dzieci: czytaj dalej...