Komunikat dla Rodziców przedszkolaków

Drodzy Rodzice, informujemy, że w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przy dostosowaniu się do wytycznych GIS, MZ i MEN praca Przedszkola w Bojanowie zostaje wznowiona od 25 maja 2020 r. dla dzieci rodziców obojga pracujących, którzy potwierdzili wolę korzystania z usług przedszkola w zakresie działalności opiekuńczej.

Ponadto warunkiem koniecznym jest dobry stan zdrowia dziecka. Oznacza to, że do przedszkola nie będą przyjmowane dzieci z widocznymi oznakami choroby. Do przedszkola nie zostaną także przyjęte dzieci, których domownicy pozostają w kwarantannie lub izolacji. Obowiązek poinformowania o tym fakcie spoczywa na zgłaszających dziecko Rodzicach. Uwrażliwiamy Państwa, iż przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego i wszyscy pozostaniemy zobowiązani do jego przestrzegania.


Dyrektor Zespołu Szkół