Lista dzieci przyjętych do Przedszkola w Bojanowie na rok szkolny 2021/2022

Decyzją Komisji Rekrutacyjnej z dn. 10.05.2021 r. w toku przeprowadzonej weryfikacji złożonych oświadczeń rodziców o woli przyjęcia kandydata do przedszkola, przyjęto do Przedszkola w Bojanowie następujące dzieci: czytaj dalej