Klub Bezpiecznego Puchatka

W piątek 22 listopada  2013r. odbyło się ostatnie spotkanie, kończące realizację programu edukacyjnego „Klub Bezpiecznego Puchatka” w klasach pierwszych. Podczas quizu tematycznego uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat tego jak unikać niebezpieczeństw na ulicy, w szkole i w domu. Wspólna zabawa oraz piosenka wprowadziły pierwszaków w dobry nastrój. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe dyplomy.