Dystrybucja "NASZEGO ELEMENTARZA"

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół,

udostępniamy Państwu dzisiaj aplikację umożliwiającą złożenie: przez publiczne szkoły podstawowe i publiczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Zapotrzebowania na „Nasz Elementarz” – podręcznik do klasy I szkoły podstawowej zapewniany przez MEN oraz przez niepubliczne szkoły podstawowe i niepubliczne ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia Wniosku o wyposażenie w „Nasz Elementarz

Czytaj więcej...