„Dary dla dzieci z Domu Dziecka”

„Ten jest dobry, kto chce być dobry”

Św. Brat Albert

        W grudniu w naszej szkole organizowana była akcja „Dary dla dzieci z Domu Dziecka”, której celem było zebranie różnego rodzaju produktów spożywczych, słodyczy, artykułów do higieny osobistej dla dzieci z Domu Dziecka p.n. „Ochronka” im. św. Brata Alberta w Stalowej Woli. Akcja ta zorganizowana była przez wolontariuszy pod opieką p. Agnieszki Kowal oraz przez p. pedagog Ewelinę Kotwicę i nauczyciela j. polskiego p. Renatę Pirog, a skierowana była do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Bojanowie.

        Dnia 30 stycznia 2015 roku wybraliśmy się wraz z opiekunami do Ochronki, aby zawieźć zebrane „dary serca”. Po przyjeździe, powitała nas dyrektor placówki pani Anna Miller oraz dzieci i młodzież – mieszkańcy Domu. Pani dyrektor opowiedziała nam historię placówki, opowiedziała o codziennym funkcjonowaniu Domu i o wychowankach, którzy sami podzielili się z nami swoimi doświadczeniami. Następnie zostaliśmy zaproszeni do obejrzenia pokoi i pomieszczeń, z których na co dzień korzystają dzieci i młodzież.

        Atmosfera w Domu bardzo pozytywnie nas zaskoczyła, gdyż od momentu, kiedy przekroczyliśmy próg Ochronki, poczuliśmy się jak w domu. Cały budynek tętnił życiem. Funkcję naszego przewodnika obok pani dyrektor przejęła 13 letnia Wiktoria, która z dużym entuzjazmem opowiadała o życiu swoim i swoich kolegów i koleżanek.
Na pożegnanie pani dyrektor podziękowała za zaangażowanie młodzieży z Zespołu Szkól w Bojanowie i doceniła ich dobre serca i chęć niesienia pomocy innym.

       Jako dowód wdzięczności wychowankowie Domu Dziecka ofiarowali nam piękny obraz, który sami wykonali podczas zajęć plastycznych oraz podziękowanie dla Dyrektora ZS w Bojanowie za krzewienie wśród młodzieży idei pomocy dzieciom opuszczonym i skrzywdzonym przez los.

     Nasze dary udało nam się dostarczyć dzięki pomocy pani kierownika Opieki Społecznej w Bojanowie Marii Stanisławskiej, która podjęła się zorganizowania transportu, za co jesteśmy bardzo wdzięczni.