W ostatnim czasie uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim konkursie poświęconym  bł. ks. Jerzemu: "Jerzy Popiełuszko - człowiek Prawdy, który zło dobrem zwyciężał".  Więcej o konkursie na stronie link

       Celem konkursu - przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum:

- upamiętnienie męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 30 rocznicę śmierci,
- zainteresowanie osobą błogosławionego, szerzenie jego kultu,
- rozbudzenie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży.

       Prace konkursowe podzielone były na kategorie: prace literackie, prace plastyczne i prace multimedialne. Tematyka prac pisemnych była różna dla szkoły podstawowej i gimnazjum:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Praca literacka:

Poznałem dziś historię niezwykłego człowieka, który zło dobrem zwyciężał... -list do przyjaciela o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. (praca pisana ręcznie lub wydruk komputerowy -nie dłuższe niż 2 strony A4)

Praca plastyczna:

Człowiek Prawdy –kolaż lub historyjka obrazkowa o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. (technika dowolna, format A3 [297x420] lub A2 [420x594])

 GIMNAZJUM

Praca literacka:

Napisz rozprawkę, w której udowodnisz słowa ks. Jerzego Popiełuszki, że „Prawda i męstwo to wartości bardzo ważne w życiu każdego człowieka”. W argumentacji odwołaj się do biografii błogosławionego i innych postaci historycznych lub literackich. (wydruk komputerowy –2-3 strony A4)

Praca plastyczna:

„Prawda i męstwo to wartości bardzo ważne w życiu każdego człowieka” –prezentacja multimedialna lub historyjka obrazkowa o bł. ks. Jerzym Popiełuszce. (prezentacja przygotowana w programie PowerPoint na nośniku CD; komiks lub historyjka obrazkowa -technika dowolna, format A3 [297x420] lub A2 [420x594])

 

        Patronat honorowy nad konkursem objął J.E. kard. Kazimierz Nycz - Metropolita Warszawski.Najlepsze prace literackie i plastyczne uczniów zostały przesłane do organizatora konkursu do Katolickiego Gimnazjum im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie przy Zespole Szkół Katolickich na Bielanach w Warszawie.

Do konkursu przystąpiło ponad 1400 uczestników z 262 szkół z terenu całej Polski.

        Do II etapu konkursu zakwalifikowało się odpowiednio: ze szkoły podstawowej  - 80 uczestników w obu kategoriach, z gimnazjum 82 uczestników z wszystkich trzech kategorii.

W kategoriach małego sukcesu możemy potraktować fakt, iż spośród tak wielu uczestników  do  II etapu konkursu zakwalifikowało się 5 uczniów z naszej szkoły.

Są to:

Oliwia Chudzik – praca plastyczna- kl. V szkoła podstawowa

Kamil Cichoń – praca plastyczna – kl. III A gimnazjum 

Dorota Butek – praca literacka – kl. III B gimnazjum - praca czytaj

Rozalia Żak – praca literacka – kl. III B gimnazjum- praca czytaj

Dariusz Cichoń – praca literacka – kl. II B gimnazjum praca czytaj

 

Wyniki szkół podstawowych: wyniki_sp.pdf

Wyniki szkół gimnazjalnych: wyniki_pg.pdf

 

        Etap drugi – przeprowadzany zostanie  w siedzibie Organizatora Konkursu w Warszawie 28 kwietnia 2015 roku – polegać będzie na rozwiązaniu testu wiedzy dotyczącego życia i działalności bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Wyniki z obu etapów Konkursu po zsumowaniu wyłonią zwycięzców.

        Po teście wiedzy Organizator Konkursu i Współorganizatorzy zapewniają spotkanie uczestników z panią Mileną Kindziuk lub z ks. prof. Janem Sochoniem, posiłek, zwiedzanie Muzeum Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie i Mszę Świętą.

        Nagrody dla najlepszych uczestników konkursu i dyplomy zostaną wręczone we wszystkich kategoriach wiekowych i tematycznych na terenie Parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie. Wszyscy uczestnicy II etapu konkursu otrzymają dyplomy laureatów lub finalistów. Nagrody rzeczowe otrzyma po trzech uczestników z najwyższą liczbą punktów w każdej kategorii wiekowej i tematycznej.

        Bardzo cieszymy się z sukcesu naszych uczniów i mamy nadzieję, że w II etapie konkursu , również godnie będą reprezentować naszą szkołę.

 

Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki.

Opiekunowie uczestników konkursu:

Ewelina Kotwica i Renata Piróg