Co powinieneś wiedzieć o sprawdzianie szóstoklasisty w 2015?

      1 kwietniu 2015 r. uczniowie klas VI Szkół Podstawowych przystąpią do sprawdzianu. Czasu pozostało niewiele, dlatego warto zapoznać się z zasadami przeprowadzania sprawdzianu. Na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdziesz poglądowe filmiki instruktażowe, w których jasno i zrozumiale wyjaśniono na czym polega sprawdzian,procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu.

        Na stronach CKE znajdziecie przykładowe zadania do nauki i rozwiązywania w domu, aby móc sprawdzić swoje umiejętności i bez stresu podejść do sprawdzianu.

O sprawdzianie szóstoklasisty na stronie : www.cke.edu.pl