Autobus Energetyczny - mobilne centrum edukacyjno-informacyjne przeciwdziałania zmianom klimatu

        W dniu 08.10.2015r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji pt.” Autobus energetyczny”. W mobilnej klasie uczniowie mogli zapoznać się z odnawialnymi źródłami energii - alternatywą dla paliw kopalnianych. Eksperci oprowadzający po autobusie wyjaśniali, czym są i na jakiej zasadzie działają m.in. kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, a także jak można pozyskać energię z wiatru, biomasy, w jaki sposób pompa ciepła pozyskuje energię z gruntu. Uczniowie dowiedzieli się, jak można uniknąć straty energii podczas ogrzewania domu, a jednocześnie oszczędzać pieniądze i dbać o ekologię. Prowadzący kładli duży nacisk na poszerzanie u młodzieży świadomości odnośnie zmian klimatu, przyczyn zachodzenia tych zmian, działań, jakie można podjąć, aby im przeciwdziałać.
        Pojazd wyposażony w modele, makiety, tablice prezentujące najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie oszczędzania energii zachwycał nie tylko naszych podopiecznych, ale również nauczycieli.