Spotkanie z policjantem

W ramach działań wychowawczych  i profilaktycznych w dniu 22 listopada 2019 r. w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Stalowej Woli panem Robertem Kotwicą i panią Martą Ważny. W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas IV-VIII. Tematyka dotyczyła:

- bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią,

- odpowiedzialności karnej nieletnich (konsekwencji bezmyślnych czynów narażających zdrowie i życie innych, konsekwencji przynoszenia do szkoły przedmiotów niedozwolonych).

Policjanci wyjaśniali zasady bezpiecznego funkcjonowania w szkole i poza nią. Przedstawiali sposoby reagowania w trudnych sytuacjach i sytuacjach zagrożenia. Istotnym elementem wystąpienia było ukazanie konsekwencji prawnych jakie grożą nieletnim, którzy nie przestrzegają prawa albo je bagatelizują, sądząc, iż z racji wieku nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Uczniowie dowiedzieli się również co grozi za podrabianie podpisów, za wyłudzanie i wymuszanie czyjejś własności oraz świadome narażanie kogoś na niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze naświetlili, jak działają instytucje zajmujące się sprawami nieletnich, jak poważne są to sytuacje i jak wpływają na dorosłe życie osoby, która jako nieletnia dopuściła się  złamania  prawa.

Uczniowie z dużym zaangażowaniem i z zainteresowaniem wysłuchali wystąpienia stalowowolskich policjantów. Niewątpliwie stało się ono przedmiotem przemyśleń i mamy nadzieję, że będzie przestrogą w postępowaniu naszych uczniów.

Codzienna praca z dziećmi i młodzieżą pozwala na obserwację ich zachowań i dostrzeganie pojawiających się problemów. W takich sytuacjach konieczna jest szybka reakcja i działanie. Spotkanie, które się odbyło, zostało zorganizowane w wyniku rozmów pomiędzy nauczycielami a psychologiem i pedagogiem szkolnym jako reakcja na bieżące potrzeby.