BEZPIECZEŃSTWO WSZĘDZIE

W czwartek 21 października klasy 1-3 spotkały się na zajęciach w ramach projektu „Bezpieczeństwo wszędzie”.

Spotkanie miało formę pogadanki, na której uczniowie zostali uwrażliwieni na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ,,wszędzie”.
Pracując w grupach przypomnieli sobie zasady bezpiecznego zachowania się na drodze, rozwiązywali zagadki ,odpowiadali na pytania i rozpoznawali znaki drogowe. Zajęcia upłynęły w sympatycznej atmosferze. Uczniowie wykazali się ogromną wiedzą na temat znaków drogowych i zasad ruchu drogowego, równocześnie wesoło się bawiły i uczyły. Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali opaski odblaskowe.