Pomoc dla Ukrainy i Szkolne Referendum

Przez blisko miesiąc prowadziliśmy w naszej szkole zbiórkę do puszek na rzecz poszkodowanych w czasie inwazji zbrojnej na Ukrainę. Uzbieraliśmy wspólnie 789,58 zł (kl. I- 120,00 zł, kl. II – 74,50 zł, kl. III – 112,15 zł, kl. IV- 28,70 zł, kl. V- 87,10 zł, kl. VI – 72,82 zł, kl. VII A – 19,31 zł, kl. VII B- 185,00 zł, kl. VIII – 90,00 zł). Następnie w piątek 1 kwietnia wolontariusze z klasy VIII przeprowadzili Szkolne Referendum, w którym uczniowie i pracownicy szkoły mogli zdecydować, której organizacji pomagającej Ukrainie powinniśmy przekazać zgromadzone przez nas fundusze. Oddano 118 głosów z czego na CARITAS - 59 głosów, UNICEF – 12 głosów, Polską Misję Medyczną – 12 głosów, Polski Czerwony Krzyż – 18 głosów, Polską Akcję Humanitarną – 14 głosów, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej – 3 głosy , 1 głos był nieważny). Zdecydowaną większością głosów wygrał CARITAS, dlatego też postanowiliśmy wesprzeć Ośrodek Caritas w Bojanowie i zorganizować pomoc dla przebywających tam dzieci z Ukrainy, uczęszczających do naszej szkoły.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji.

Szkolny Wolontariat