Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka szkolna

 

 

Godziny pracy pielęgniarki

 

Rozalia Gałka

 

Poniedziałek

 

10:00 - 14:00

Wtorek

 

__________

Środa

 

10:00 - 14.00

Czwartek

 

__________

Piątek

 

11:00 - 14:00

 

Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę i higienistkę szkolną.

 

 1. Przestrzeganie prawa ucznia do informacji, prywatności, intymności i poszanowania godności osobistej oraz zachowania tajemnicy, zgodnie z prawami pacjenta.
 2. Przeprowadzanie testów przesiewowych i kierowanie postępowaniem po- przesiewowym w stosunku do uczniów z dodatnimi wynikami testów.
 3. Przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich uczniów, analiza i wykorzystanie ich wyników.
 4. Wykonywanie obowiązkowych szczepień ochronnych.
 5. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
 6. Przekazywanie informacji o kwalifikacji lekarskiej do wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz współpraca z nauczycielami wychowania fizycznego.
 7. Poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
 8. Prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w  szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
 9. Współdziałanie z dyrekcją i pracownikami szkoły oraz powiatową stacją sanitarno- epidemiologiczną w zakresie tworzenia w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników.
 10. Udzielanie uczniom i pracownikom szkoły pomocy medycznej w urazach i nagłych zachorowaniach.

 

I Rozwój fizyczny – testy przesiewowe.

1. Niedobór wysokości przyczyny genetyczne, wolniejsze tempo wzrastania związane z późniejszym dojrzewaniem płciowym, rzadziej zaburzenia hormonalne i inne. Częściej występuje w wieku wczesnoszkolnym i w okresie pokwitania, częściej u chłopców. Wczesne wykrycie zaburzeń jest ważne, kiedy dotyczy zaburzeń hormonalnych.

2. Nadmiar masy ciała (otyłość) – ocenia się zawsze w stosunku do wysokości. Najczęstsze przyczyny to: złe odżywianie się, brak ruchu, rzadziej czynniki genetyczne i inne. Występuje częściej u dziewcząt. Częstość występowania zwiększa się z wiekiem. Wykrycie jest ważne ze względu na zapobieganie skutkom otyłości koślawość kolan, płaskostopie, nadciśnienie tętnicze, z drugiej strony ma znaczenie w profilaktyce otyłości w wieku dojrzałym predysponującej do wielu schorzeń np. cukrzyca, miażdżyca. Istnieje bowiem zależność pomiędzy otyłością dziecięcą i otyłością dorosłych.

3. Niedobór masy ciała niedobór masy ciała u dziewcząt w drugiej dekadzie życia należy obecnie rozpatrywać w aspekcie mody i stosowania diet odchudzających.

 

Wykonanie: pomiar przy ścianie za pomocą taśmy mierniczej przyklejonej do ściany, w pozycji swobodnie wyprostowanej, piety dotykają ściany. Głowa w płaszczyźnie oczno usznej tzn. górne krawędzie otworów usznych i dolne krawędzie oczodołów na tym samym poziomie. Przykładamy ekierkę pod kątem 90 st. (ściana-czubek głowy). Pomiar podajemy z dokładnością do 1mm. Nie zaleca się pomiaru wysokościomierzem wagi lekarskiej bo jest on opatrzony większym błędem.

 

Masę ciała mierzymy przy pomocy wagi lekarskiej, bez obuwia, uczeń rozebrany do bielizny. Mierzymy z dokładnością do 100g.

 

Interpretacja wyników: siatki centylowe kanały centylowe 3, 10, 25, 50, 75, 90, 97 centyla.

 

Jeżeli znaleziony punkt znajduje się dokładnie na linii np. 25, to pozycję zapisuje się jako 25 centyl, jeżeli punkt znajduje się w połowie odległości między dwiema liniami centylowymi np. między 10 i 25 centylem, to wynik zapisujemy jako 10-25 lub 10/25 centyla, jeżeli punkt znajduje się poniżej którejś linii centylowej ale nie w środku to wynik zapisujemy w postaci ↓25 lub <25 czyli poniżej 25 centyla, jeżeli punkt znajduje się powyżej jakiejś linii centylowej, ale nie  w połowie, to wynik zapisujemy jako ↑25 albo >25 czyli powyżej 25.

 

Dodatni wynik testu to kiedy:

 1. Wysokość ciała dziecka jest poniżej 10 centyla – niedobór wysokości.
 2. Masa ciała wyrażona w centylach różni się o dwa lub więcej kanałów centylowych od  pozycji wysokości np. wysokość na 25 centylu, masa powyżej 75 centyla – podejrzewany nadmiar masy ciała: wysokość na 75 centylu, masa poniżej 25 centyla – podejrzewany niedobór masy ciała.

 

Z dodatnim wynikiem testu kierujemy dziecko do lekarza POZ, który przeprowadzi diagnostykę zaburzenia.