Nasza szkoła wzięła udział w programie Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Młodzieży Katolickiej " Wolni od Uzależnień"

 

Główne działania, założenia i cele:

•  Kontynuowanie oszczędzania energii elektrycznej i wody

•  Zbiórka surowców wtórnych – głównie makulatury

•  Przygotowanie i udział w corocznej akcji „Sprzątanie Świata - Polska”

•  Porządkowanie i zazielenianie terenu szkoły

• Popularyzacja treści ekologicznych poprzez prowadzenie gazetki ściennej „Ekomaniacy”, wydawanie broszurek informacyjnych, przygotowanie prezentacji i przedstawień, przeprowadzanie konkursów


 

W ramach projektu dzięki funduszom utworzyliśmy przyszkolny ogródek ziołowo - rekreacyjny, w którym można obejrzeć około 50 gatunków ziół. Opiekę nad ogrodem sprawują uczniowie, co przyczynia się do wzrostu świadomości ekologicznej oraz rozwijania umiejętności współpracy w grupie.

 

 

EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

• Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły

• Zaktywizowanie młodzieży szkolnej na rzecz środowiska lokalnego

• Wykształcenie wśród uczniów właściwych postaw, m.in. Współpracy w grupie, akceptacji, tolerancji, odpowiedzialności za wynik działań

• Wzrost świadomości ekologicznej uczniów

• Popularyzacja idei zielarstwa

• Nawiązanie współpracy z Samorządem lokalnym, Nadleśnictwem Budy Stalowskiej, Biblioteką Gminną w Bojanowie