Socrates Comenius - Wizyta w Polsce 24 - 28 maja 2004

Od zeszłego roku w Publicznym Gimnazjum nr1 w Bojanowie i Publicznym Gimnazjum w Krzeszowie bardzo prężnie realizowany jest program unijny Sokrates Comenius pod hasłem "Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miasteczek". Przez cały rok szkolny 2003/2004 współpraca układała się bardzo owocnie, nauczyciele z Polski mieli okazję wyjechać do szkół we Włoszech i Francji, aby bliżej zapoznać się z systemem edukacyjnym oświaty francuskiej i włoskiej. Rewizyta w naszych szkołach miała miejsce w dniach 23 - 30.05.2004 roku. Goście z zagranicy zostali podjęci przez gimnazjum w Bojanowie i Krzeszowie. Włoskie liceum profilowane z Capo d'Orlando reprezentował dyrektor - Vincenzo Ettari oraz nauczyciele - Anita Paparone, Vincenzo Salvia, natomiast z francuskiej szkoły w Vendome przyjechały trzy panie - Mathilde Guertin, Audrey Rosania i Małgorzata Mazzocchi. Program wizyty był bardzo bogaty, dyrektorzy obu gimnazjów Zbigniew Glica i Mirosław Siek postarali się aby goście jak najwięcej dowiedzieli się na temat naszych szkół i o ogólnej sytuacji naszego polskiego szkolnictwa, a dodatkowe zwiedzanie ukazało osobliwości naszego regionu, które wpłynęło na zmianę myślenia nauczycieli z Włoch i Francji. Delegaci w pierwszym dniu zostali oprowadzeni po budynkach szkolnych i spotkali się ze społecznością uczniowską. Goście bardzo pochlebnie wypowiadali się na temat naszych szkół. Uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali lekcje otwarte m.in.: z języka angielskiego, na których międzynarodowe grono pedagogiczne czynnie uczestniczyło. Oficjalne spotkanie z uczniami miało bardzo interesujący przebieg, goście byli zasypywani różnymi pytaniami dotyczącymi ich szkół, uczniów i krajów. Nasi uczniowie z uwagą i skupieniem słuchali odpowiedzi.

 

Oficjalne przywitanie gości w naszej szkole przez dyr. Zbigniewa Glicę

 

Kolejnym punktem programu do zrealizowania były wspólne warsztaty, na których wymieniano informacje nt.: "Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów". Nauczyciele polscy dowiedzieli się w jaki sposób szkoły europejskie radzą sobie z mniejszościami narodowymi, z niepełnosprawnymi ruchowo i umysłowo, z uczniami mającymi trudności w nauce. Wymieniono także doświadczenia związane z pracą z uczniami zdolnymi. Delegaci również zostali zapoznani z organizacją pracy szkoły oraz prowadzoną dokumentacją szkolną Dodatkowo odbyły się dwie konferencje z nauczycielami z gminy Bojanów i gminy Krzeszów, gdzie pokrótce przybliżono systemy kształcenia dzieci i młodzieży we wszystkich partnerskich krajach. Nauczyciele rządni informacji oprócz pytań dotyczących funkcjonowania szkół, metod pracy, praw i obowiązków ucznia, samorządności w szkole, zajęć pozalekcyjnych wypytywali o status społeczny nauczycieli, wynagrodzenie czy poziom życia przeciętnego Europejczyka. Pomimo bariery zarobkowej można śmiało stwierdzić, że polscy nauczyciele niczym nie odstają od kolegów z zachodu. Integralną częścią spotkań były tradycyjne polskie ogniska ze śpiewem i tańcem, które bardzo przypadły do gustów gości.

 

Pamiątkowe zdjęcie

 

Oprócz spotkań ze środowiskiem nauczycielskim doszło do kilku spotkań z władzami lokalnymi gmin i powiatów. Przedstawiciele z zagranicy byli gośćmi wójta Bojanowa Zygmunta Grzywacza, wójta Krzeszowa Stanisława Nowakowskiego oraz starosty powiatu stalowowolskiego Bronisława Tofila i starosty niżańskiego Janusza Nawrockiego. W trakcie tych spotkań wyjaśniano funkcjonowanie struktur samorządowych, zasady działania władzy lokalnej i walory turystyczne regionu. W starostwach delegaci zaczerpnęli informacje na temat szkół ponadgimnazjalnych. Goście także uczestniczyli w sesji Rady Gminy w Krzeszowie. Należy dodać, że nauczyciele z Włoch i Francji pracują w szkołach średnich, w związku z czym mieli możliwość wizytować Zespół Szkół Rolniczych w Mokoszynie oraz Zespół Szkół Technicznych w Leżajsku. Z wielkim zainteresowaniem nasi goście wypytywali o proces nauczania, praktyki, organizację szkoły, funkcjonowanie internatu czy w tym przypadku majątek szkoły w postaci ziemi. Aby w pełni ukazać wszystkie problemy edukacyjne związane z młodzieżą zdolną oraz z uczniami posiadającymi pewne dysfunkcje odbyło się spotykanie w szkole specjalnej w Rudniku nad Sanem. Kluczowym punktem spotkania była konferencja z udziałem zaproszonych dyrektorów gimnazjów z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego oraz trzymających pieczę nad gimnazjami - przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Rzeszowie z Oddziałem w Tarnobrzegu - Panem Bogdanem Zając i Pani Marią Różańską. Gospodarze - dyrektor Zbigniew Glica oraz dyrektor Mirosław Siek na wstępie zrelacjonowali efekty dotychczasowej współpracy z zaprzyjaźnionymi szkołami. Następnie Pan Jacek Kolasa - pracownik Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie - Oddziału w Tarnobrzegu, wygłosił referat nt.: "Reforma systemu oświaty a wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w praktyce szkolnej". Po ciekawych uwagach i spostrzeżeniach Pana Kolasy nawiązała się żywa dyskusja, w której porównywano francuskie, włoskie i polskie systemy edukacyjne. Wizyta w Polsce miała na celu przybliżyć naszym współpartnerom tradycję, kulturę i osobliwości naszego kraju. Niemalże w każdy dzień goście mieli przeznaczony czas na zwiedzanie.

 

Lekcja języka angielskiego - głos zabraligoście z Włoch


Fotka z gośćmi po lekcji otwartej


Wizyta w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli

 

Byli w Sandomierzu na Starówce, w podziemiach, w Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku, w Krakowie i Wieliczce. Brali również udział w regionalnych uroczystościach "Wiklina 2004" w Rudniku. "Wiklinowe wyroby" zrobiły na naszych gościach ogromne wrażenie. Po tygodniowym pobycie, goście bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat naszego kraju. Jak się okazało ich wcześniejsze wyobrażenia na temat Polski - "ponure betonowe blokowiska, jeżdżące po ulicach małe fiaty" zupełnie odbiegały od tego co zobaczyli i zwiedzili. Bardzo mile wspominali naszych uczniów i podziwiali pracę nauczycieli. Zabytki kultury Krakowa czy Wieliczki przerosły ich oczekiwania. Pomimo różnic infrastruktury naszych państw, Polska jest godnym partnerem, który wcale nie odbiega od Zachodu. Wizyta ta zakończyła całoroczną współpracę "partnerskiej czwórki". Za rok wybrani uczniowie będą mieli okazję wyjechać do Włoch i Francji w ramach wymiany uczniowskiej, gdzie będą mogli się wykazać umiejętnością języka angielskiego, nawiązać kontakty z rówieśnikami, oraz wymienić się swoimi pomysłami. > Polska Agencja Narodowa Programu Sokrates Comenius w Warszawie poinformowała, ze w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez Agencję Narodową i zatwierdzonego przez Komisję Selekcyjną MENiS projekt na rok 2004/2005 otrzymał status "ZAAKCEPTOWANY". Więc od przyszłego roku szkolnego nasza współpraca będzie się nadal rozwijać.

 

Spotkanie z władzami samorządowymi Gminy Bojanów

 

Zwiedzanie zabytków Sandomierza

 


***