Socrates Comenius - Wizyta w Polsce 15 - 22 maja 2005

Bez fałszywej skromności gimnazja w Bojanowie i Krzeszowie mogą pochwalić się udaną i owocną współpracą ze szkołami europejskimi. W ramach kontynuowanego projektu "Socrates Comenius" w dniach od 15 do 22 maja odbyła się kolejna, łącznie szósta a w Polsce druga, wizyta delegatów z zaprzyjaźnionych szkół z francuskiego Vendome i Capo d'Orlando we Włoszech. Obie grupy zaprzyjaźnionych szkół przybyły w składach 3 - osobowych. Włoskie liceum profilowane reprezentowali: dyrektor Ettari Vincenzo i nauczyciele; Romano Graziella, Malinconico Vincenzo. Ze strony francuskiej przyjechały trzy panie: Caroline Deschamp, Patricia Darjo - Coutable, Martine Ramos.


Francuscy i włoscy goście wizytę w Polsce rozpoczęli w Gimnazjum w Krzeszowie

O atrakcyjny program wizyty zadbali dyrektorzy obu polskich szkół, dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie - pan Zbigniew Glica i dyrektor Publicznego Gimnazjum w Krzeszowie - pan Mirosław Siek. W pierwszych dniach pobytu goście spotkali się z uczniami i nauczycielami, uczestniczyli w ciekawych warsztatach związanych z realizowanym w bieżącym roku ekologicznym projektem oszczędzania energii i wody. Zaprzyjaźnione delegacje miały możliwość zapoznania się z naszym systemem edukacyjnym i możliwościami technicznymi obu szkół. Uczestniczyli również w spotkaniu z przedstawicielami władz Nadleśnictwa Budy Stalowskiej, na którym goście i uczniowie mogli uzyskać wyczerpujące informacje związane z pracą i obowiązkami polskich leśników.

Powitalna część artystyczna w Bojanowie


Delegaci wraz z kadrą nauczycielską i kilkunastoma wychowankami mieli możliwość wzięcia udziału w kilku wycieczkach informacyjno-edukacyjnych. Koordynatorzy projektu Beata Story i Anna Marut z Bojanowa zorganizowali wyjazdy w ramach ekologicznego projektu do huty i elektrownii w Stalowej Woli, gdzie goście zapoznali się z warunkami i możliwościami pracy w miejscowych zakładach. Nie zabrakło pytań dotyczących ekologicznych rozwiązań związanych z tak prosperującym przemysłem ciężkim. Znalazło się również miejsce na łyk polskiej historii w postaci wyjazdu do Wadowic i byłego obozu zagłady w Oświęcimiu. Wiele niezapomnianych wrażeń pozostawiły również edukacyjne wycieczki do Warszawy i Rudnika nad Sanem.
Zarówno goście, jak i tutejsi nauczyciele, mieli możliwość wymiany doświadczeń i poglądów oraz podjęcia próby wytyczenia nowych kierunków współpracy, realizowanych w ramach programu: "Wyrównywanie szans edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich i małych miasteczek". Wizyta ta nie należy do ostatnich w związku z wprowadzeniem nowego projektu "Europejskiej sieci eko - delegatów". W ramach tych zajęć wychowankowie współpracujących ze sobą szkół mogą uczestniczyć w wymianach międzyszkolnych uczniów oraz wykonywać wytyczone zadania.
Projekt współpracy partnerskiej trwa a dzięki zaangażowaniu obu stron możemy spodziewać się kolejnej wymiany kontaktów międzyeuropejskich, tym razem prawdopodobnie z Portugalią.

Nasi eko-delegaci


Zajęcia warsztatowe

 

Spotaknie z leśnikami Nadleśnictwa Buda Stalowska

 

Przed szkołą w Bojanowie

 

Na rynku w Wadowicach

 

Wspólna fotka w Wadowicach

 

Zwiedzanie Obozu Zagłady w Oświęcimiu

 

Obóz Zagłady w Oświecimiu

 

W Elektrowni Stalowa Wola

 

***