Socrates Comenius - Wizyta we Włoszech 5-13 lutego 2006

 

W dniach od 5.02 do 13.02. 2006 odbyła się ostatnia wizyta polskiej delegacji nauczycieli w Capo D'Orlando we Włoszech. W wizycie brali udział nauczyciele z gimnazjum w Bojanowie - Anna Marut i Beata Zawół-Gielarek oraz przedstawiciele gimnazjum w Krzeszowie w osobach Mirosława Sieka i Mariana Zielonki.

Robocze spotkanie we włoskiej szkole


Najważniejszym celem wizyty była praca nad formą biuletynu który ma być podsumowaniem trzyletniej współpracy pomiędzy szkołami w ramach projektu. Grupa nauczycieli składająca się z przedstawicieli szkół z Polski, Włoch i Francji po wielu godzinach wspólnych spotkań i pracy doszła do porozumienia i ostatecznie ustalono, że biuletyn będzie w formie prezentacji multimedialnej dostępnej na płytach CD i na stronie internetowej a także w formie broszury. Poza pracą nad broszurą nauczyciele brali udział w spotkaniach z uczniami w poszczególnych klasach gdzie odpowiadali na pytania związane z kulturą, gospodarką i geografią ich krajów. Uczniowie również chętnie odpowiadali na zadawane pytania np. jakich znają sławnych Polaków.

W kolejnym dniu wizyty nauczyciele mieli okazję wymienić doświadczenia na debacie zorganizowanej pod hasłem "Wolność nauczania". W debacie uczestniczyli nie tylko nauczyciele związani z projektem ale także pozostali nauczyciele ze szkoły rolniczej oraz pobliskich szkół. Miało to na celu przybliżenie wszystkim idei projektu i wymianę doświadczeń. Włoscy nauczyciele zadawali pytania delegacji polskiej i francuskiej na temat programu nauczania, metod pracy, systemu oceniania, pracy poszczególnych zespołów nauczania oraz tego jak duży udział ma nauczyciel w kształtowaniu i zmianie wyżej wymienionych zagadnień.

W środę delegacja polska, francuska i kilku włoskich nauczycieli miała okazję zwiedzić "Raj na Ziemi" czyli przepiękne miasteczko Taormina gdzie podziwiali teatr grecki, wulkan Etna, malowniczy krajobraz nadmorski i spacerowali uliczkami Starego Miasta.

W czwartek odbyła się konferencja na której przedstawiciele różnych firm najpierw opisywali a później pokazywali swoje produkty. Zaproszeni byli także burmistrzowie i wice minister edukacji. Celem tej konferencji było uściślenie współpracy pomiędzy lokalnymi firmami, szkołą i rządem.

Pobyt zakończył się wyjazdem do Messyny na kongres gdzie były dyskutowane problemy edukacyjne południowej części Włoch. Po konferencji polska delegacja miała okazje zwiedzić to piękne miasto.

"Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu" więc polska delegacja dwa ostatnie dni spędziła na zwiedzaniu zabytków tego starożytnego miasta; Panteonu, Koloseum, Forum Romanum oraz Bazyliki św. Piotra. Szczególnym celem wycieczki było odwiedzenie grobu naszego papieża rodaka Jana Pawła II. Wszyscy wrócili z bagażem niezapomnianych wrażeń i wspomnień.

Nauczyciele biorący udział w porjekcie "Wolność nauczania"

 

Spotkanie z Eko-delegatami

 

Projekt uczniowski - Ul dla pszczół

 

W szkolnej szklarni

 

***