Socrates Comenius - Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE Z WIZYTY
PRZEDSTAWICIELI PARTNERSKICH SZKÓŁ Z FRANCJI I WŁOCH
W RAMACH PROGRAMU SOCRATES COMENIUS
W DNIACH 28 MAJA - 2 CZERWCA

 

W ramach podsumowania projektu Socrates - Comenius w dniach 28 maja - 2 czerwca odbyła się wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół z francuskiego Vendome i włoskiego Capo d`Orlando.
Poszczególne szkoły reprezentowali:
Francja:
- Luc Vignot
- Lesley Besnard
- Gerard Mazzocchi
Włochy:
- Vincenzo Ettari
- Graziella Romano
- Vinzenzo Malinconico
Polskę reprezentowali dyrektor PG nr 1 w Bojanowie i dyrektor PG w Krzeszowie wraz z nauczycielami zaangażowanymi w projekt.

Przyjęcie zagranicznych gości przygotowali dyrektorzy i nauczyciele zaangażowani w projekt z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie oraz Publicznego Gimnazjum z Krzeszowa. Goście mieli okazję odwiedzić i spotkać się z uczniami i nauczycielami obu szkół.
Wizyta rozpoczęła się od odwiedzin PG w Krzeszowie, gdzie zaprezentowany został przygotowany przez młodzież i opiekunów program artystyczny oraz lekcja otwarta języka angielskiego.
icznego Gimnazjum nr 1 w Bojanowie, zagraniczni goście przybyli 31 maja.
Wizyta rozpoczęła się od uroczystego przywitania delegacji przez dyrektora gimnazjum Pana Zbigniewa Glicę. Następnie odbyła się część artystyczna, "Wesele lasowiackie" - inscenizacja oparta na tradycji ludowej tutejszego regionu, po której nastąpiły wystąpienia przedstawicieli poszczególnych szkół oraz wymiana symbolicznych upominków.
Kolejnym elementem wizyty była prezentacja multimedialna. Dotyczyła ona działalności tutejszych eko - delegatów w roku szkolnym 2005 - 2006, a w szczególności ich działań podjętych w celu monitorowania zużycia wody i energii elektrycznej oraz recyklingu odpadów. Po wystąpieniach młodych "ekologów" nastąpiła prezentacja "ogródka ziołowego", w które to przedsięwzięcie szczególnie zaangażowane były pani Beata Story i pani Anna Marut kierujące pracami uczniów w celu stworzenia tego wspaniałego miejsca w obrębie szkoły. Tam również zostało zasadzone drzewko - Dereń - będące symbolem i pamiątką współpracy zaprzyjaźnionych placówek. Dokonali tego wspólnie przedstawiciele wszystkich czterech szkół: pan Vincenzo Ettari -Włochy, pan Gerard Mazzocchi - Francja oraz dyrektor Zbigniew Glica - PG nr 1 w Bojanowie i dyrektor Mirosław Siek - PG w Krzeszowie.
Następny etap spotkania dotyczył podsumowania i ewaluacji trzyletniej współpracy. Zaprezentowano biuletyn, stanowiący produkt końcowy, opracowany przez wszystkie strony biorące udział w projekcie, dyskutowano na temat bilansu dotychczasowych działań. Wywiązała się również dyskusja nad możliwościami i zakresem dalszej współpracy zaprzyjaźnionych szkół.
Pierwszego czerwca miejscem spotkania było PG w Krzeszowie. Dyrektorzy obu gimnazjów przy współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizowali "Dzień Sportu" dla młodzieży. Uczniowie brali udział w przygotowanych konkurencjach, po zakończeniu których ogłoszono wyniki i nagrodzono wszystkich uczestników. Następnie odbyła się dyskoteka dla gimnazjalistów. Kolejnym punktem programu był uroczysty obiad z udziałem wszystkich zaangażowanych w projekt osób, a także przyjaciół i zwolenników tego przedsięwzięcia. Wśród nich znalazła się min.: pani Danuta Tofilska - dyrektor SP w Bojanowie. To ostatnie już spotkanie z zagranicznymi gośćmi przebiegało w miłej atmosferze. Wymieniano poglądy na temat zakończonego projektu, przedstawiano również pomysły i projekty przyszłej współpracy kontynuowanej samodzielnie bez udziału środków unijnych.
2 czerwca zakończyła się oficjalna wizyta przedstawicieli zaprzyjaźnionych szkół z Francji i Włoch. Jednak wszyscy rozstawali się z nadzieją na podjęcie dalszej, równie owocnej współpracy.

Powitalna część artystyczna pt. "Wesele lasowiackie"

 

"Wesele" bardzo spodobało się naszym gościom


Prezentacja multimedialna

 

Podsumowanie trzyletniej współpracy

Ten krzew rozmarynu będzie przypominał nam o naszych przyjaciołach z Krzeszowa, Vendome i Capo d'Orlando

 

 

Pokazy taneczne z okazji Dnia Dziecka

 

Rozgrywki sportowe...

 

Nie mogło zabraknąć również kibiców

 

***