Szkoła Promująca Zdrowie - PSP w Bojanowie 2005r.

 

 

Nasza szkoła w 2005 roku zdobyła certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

  

W Szkole promującej zdrowie - pracownicy i uczniowie podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie. Uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi w swoim otoczeniu - zwłaszcza rodziców, do podjęcia podobnych starań.

 

Odbieranie certyfikatu:Stanisław Rusznica - kurator podkarpacki, koordynator rejonowy - Barbara Wolny,  Robert Kobylarz- koordynator szkolny, Beata Puzio - uczennicaW ramach promocji zdrowia w naszej szkole zrealizowano następujące działania:


 

 

  • Zorganizowano dla dzieci wyjazdy na basen do Stalowej Woli i Tarnobrzega, które miały na celu oswojenie dzieci z wodą i nauczenie ich podstaw pływania.

     

  • Wprowadzono zajęcia gimnastyki korekcyjnej w klasach I - III w ramach programu " Szkoła marzeń"

  • Aktualizowano gazetkę ścienną o tematyce pro-zdrowotnej.

  • Przygotowywano przedstawienia, konkursy plastyczne, apele oraz zajęcia pozalekcyjne nt. zdrowego stylu życia.

  • Zakupiono przyrządy i urządzenia do wyposażenia placu zabaw oraz powstał ogród zielny z programu „ Pamiętajcie o ogrodach”.

  • Organizowano czas wolny młodzieży pozaszkolnej na sali gimnastycznej.


 

 

 

***