Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE

 

Program ten dotyczył prawidłowego gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Podstawowym celem projektu było kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia  zminimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.

 

W ramach projektu szkoła otrzymała:

  • poradnik dla nauczyciela wraz ze scenariuszami zajęć,
  • film edukacyjny,
  • plakaty; programowy i edukacyjny,
  • teczkę ekologiczną dla każdego piątoklasisty
  • broszurę dla rodziców
***