„Bezpieczna jazda. Karta rowerowa – moje pierwsze prawo jazdy”.

 

Jego celem jest krzewienie wśród najmłodszych wiedzy na temat zasad ruchu drogowego i zwiększanie ich świadomości w zakresie bezpieczeństwa na drodze. Program kreuje modę na bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym poprzez powszechne używanie elementów odblaskowych, takich jak kamizelki czy opaski. Wszystkie materiały edukacyjne wykorzystywane do realizacji programu zostały przygotowane przez ekspertów i pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Partnerem programu jest Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Realizowany jest on z poparciem Biura Prewencji Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Dnia 9 maja 2008 r. uczniowie kl. IV naszej szkoły przystąpili do teoretycznego i praktycznego sprawdzianu na kartę rowerową. Wszyscy uczestnicy zaliczyli sprawdzian i otrzymali kartę rowerową.

 

 

 

***